Skip to main content
Grupa Sdp | Częstochowa, Poland
 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience.
You can learn more by clicking here.

Poziom Master-osiągnij doskonałość w sprzedaży

Złoty poziom w sprzedaży

To niej jest zwykłe szkolenie, to sześć warsztatów praktycznych, które wykorzystują najbardziej zaawansowane narzędzia z arsenału metodologii Sandlera, aby przy zachowywaniu relacji z potencjalnym klientem stać się jeszcze skuteczniejszym handlowcem. Kończy je certyfikacja praktyczna, której pozytywny wynik jest uznawany jako LEVEL MASTER. 

 

Osiągnij DOSKONAŁOŚĆ z metodyką Sandera

To optymalny zestaw praktycznych narzędzi oraz krok do uzyskania mistrzostwa w sprzedaży i nabycia kompetencji pozwalających na pracę z najtrudniejszymi klientami. 

W procesie rozwoju efektywności osobistej sięgniemy po osobiste talenty, umiejętności i kompetencje sprzedażowe wykorzystywane podczas realizacji osobistych wyzwań sprzedażowych.

W trakcie programu wykorzystujemy najnowsze narzędzia psychometryczne (Sales 18 i FinxS). 

Co się kryje pod nazwą Sandler Sales Excellence®? 

Business Development, Analiza Transakcyjna-stany ego, transakcje równoległe, krzyżowe, skalowanie bólu, 7 grzechów głównych w sprzedaży, negocjacje, a także słynna "Parszywa 12-tka" w zagrywkach negocjacyjnych, które trzeba umieć rozroić, nowoczesny prospecting. Brzmi ciekawie? 

Proces rozwoju do doskonałości

Spotkania odbywają się stacjonarnie, w ostępach czasowych dających możliwość stopniowego wdrażania zmian i pracy nad zmianą postaw i przyzwyczajeń. Wchodzimy jeszcze głębiej w psychologię sprzedaży, ale również poznamy nowe, unikalne techniki Sandlera. Będzie jeszcze więcej warsztatów, dużo symulacji biznesowych no i nie zabraknie nacisku na pracę wdrożeniową. 

Z czego składa się Program? 

W ramach oferty programu rozwojowo-szkoleniowego SANDLER EXCELLENCE 2.0 prowadzonej według metodologii Sandler Training: 

  • Uczestnictwo w 42-godzinnym programie szkoleniowo-coachingowym
  • Sesje prowadzone są w formule 7-godzinnych spotkań (10:00-17:00) prowadzonych co 2-3 tygodnie w Częstochowie. Spotkania odbywają się w kameralnych, kilkunastoosobowych grupach
  • Dostęp do aplikacji mobilnej IMPROVER, pełniącej funkcję „wirtualnego trenera”, który poprzez misje i quizy wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje wykorzystanie nowych umiejętności, a jednocześnie nagradza sukcesy i piętnuje zaniechania
  • Podręcznik na licencji Sandlera
  • Międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu Sandler Selling System® LEVEL MASTER uznawany w wielu korporacjach na całym świecie

Zapraszamy do kontaktu!