Skip to main content
Grupa Sdp | Częstochowa, Poland
 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience.
You can learn more by clicking here.

 

Sandler Management Solutions® (SMS) to kompleksowy program dedykowany liderom sprzedaży i managerom

Jego celem jest rozwój efektywności zarządzania sprzedażą i strategicznego rozwoju organizacji

Jaka jest formuła SMS? 

Program skupia się na strategii sprzedaży, osobistej efektywności działania, a także taktyce zarządzania opartej na rolach managera. Realizowany jest przez doświadczonych trenerów Sandlera w Polsce i obejmuje serię warsztatów, sesji Mastermind oraz indywidualną diagnozę potencjału przywódczego z wykorzystaniem narzędzia OutMatch®. Sesje zjazdowe odbywają się w Warszawie, są przeplatane spotkaniami on-line.

Program ramowy

Zapewnia praktyczne narzędzia, interaktywne sesje oraz wsparcie w osiąganiu celów biznesowych, skupiając się na rozwoju, zarządzaniu zmianą, a także motywacji finansowej i pozafinansowej działów sprzedaży.

 1. Wizja rozwoju sprzedaży w organizacji - skupia się na znaczeniu misji i wizji w kształtowaniu kultury organizacyjnej.

 2. Segmentacja rynku i kluczowe wartości dla klientów - omawia proces doboru segmentów rynku i identyfikacji wartości dla klientów.
 3. Budowanie strategii rynkowej - koncentruje się na analizie konkurencji i ustalaniu priorytetów strategicznych.
 4. Optymalizacja procesu sprzedaży - porusza tematykę planowania i ustalania celów sprzedażowych.
 5. Budowa zespołu sprzedażowego - skupia się na zarządzaniu kompetencjami i rozwoju pracowników.
 6. Budowanie kultury odpowiedzialności - dotyczy monitorowania działalności i wyników w kontekście kultury odpowiedzialności.
 7. Przygotowanie spotkań ze zespołem sprzedaży - omawia techniki efektywnego prowadzenia spotkań.
 8. Coaching taktyczny w sprzedaży - skupia się na technikach coachingu i wizytach podwójnych.
 9. Manager jako trener sprzedawców - dotyczy roli managera w wdrażaniu metod Sandlera w zespole.
 10. Rekrutacja w zespole sprzedaży - porusza tematykę efektywnych strategii rekrutacyjnych.

Każdy moduł oferuje unikalne podejście do rozwijania kompetencji w zarządzaniu sprzedażą, dostosowane do wymagań dynamicznego środowiska biznesowego.


Jakich efektów możesz się spodziewać? 

 • Rozwinięcie umiejętności strategicznego planowania i zarządzania sprzedażą, co przekłada się na lepsze osiąganie celów biznesowych
 • Zdobycie wiedzy i narzędzi do efektywnego budowania i optymalizacji procesów sprzedażowych
 • Rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania zespołem sprzedażowym, co umożliwia budowanie silnej kultury odpowiedzialności
 • Udoskonalenie technik coachingu i zarządzania zmianą, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i adaptacji do dynamicznych warunków rynkowych
 • Możliwość wymiany doświadczeń i tworzenia sieci profesjonalnych kontaktów podczas sesji Mastermind
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, który jest uznawany w wielu korporacjach na całym świecie

Sandler Management Solutions® (SMS) to wartościowy wybór dla managerów sprzedaży, którzy dążą do ulepszania swoich umiejętności zarządczych i sprzedażowych. Program ten zapewnia nie tylko teoretyczne podstawy, ale także praktyczne narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej pracy. 


Z SMS zyskujesz dostęp do warsztatów, diagnozy potencjału przywódczego i sesji Mastermind, które realnie przyczyniają się do rozwoju efektywności sprzedażowej i lepszego zarządzania zespołem. 

 

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem merytorycznym projektu w SDP Sandler

Michał Wójcik 

+48 508 343 666

Michal.Wojcik@sandler.com