Skip to main content
Grupa Sdp | Częstochowa, Poland
 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience.
You can learn more by clicking here.

Programy dla zarządzających sprzedażą

Nasze dedykowane programy szkoleniowo-doradcze dla managerów sprzedaży koncentrują się na rozwijaniu kluczowych kompetencji w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, z naciskiem na strategie motywacji i efektywności

Diagnoza potencjału zespołu handlowego

Programy dedykowane dla firm z zakresu diagnozy potencjału zespołu handlowego, bazujące na metodologii Sandlera, obejmują:

 • Szczegółową analizę umiejętności i potencjału każdego członka zespołu handlowego, identyfikując obszary do rozwoju i doskonalenia.
 • Naukę efektywnego wykorzystania narzędzi i strategii Sandlera w celu zwiększenia wydajności i skuteczności zespołu.
 • Rozwijanie indywidualnych i zespołowych umiejętności sprzedażowych poprzez dostosowane do potrzeb firmy szkolenia i warsztaty.
 • Fokus na budowaniu silnej kultury sprzedaży, która sprzyja współpracy, motywacji i ciągłemu doskonaleniu.
 • Praktyczne narzędzia i metody, które pomagają menedżerom lepiej zarządzać swoimi zespołami i monitorować ich postępy.

Account Management & Customer Success

Programy dedykowane dla firm w zakresie proces zarządzania relacjami z kluczowymi klientami firmy (Account Management) i strategii i działań mających na celu zapewnienie, że klienci osiągają sukcesy dzięki wykorzystaniu produktów lub usług firmy (Customer Success), inspirowane metodologią Sandlera, koncentrują się na:

 • Rozwoju umiejętności efektywnego zarządzania kontami klientów, mając na uwadze długoterminowe relacje i satysfakcję klientów.
 • Nauce strategii i technik zapewniających sukces klienta, co przekłada się na zwiększenie lojalności i wartości życiowej klienta (Customer Lifetime Value).
 • Skupieniu na personalizacji podejścia do klientów, rozumieniu ich potrzeb i oczekiwań, oraz dostosowywaniu oferty i wsparcia.
 • Praktycznych warsztatach i szkoleniach, które wzmacniają umiejętności w zakresie zarządzania kontami i sukcesu klienta.
 • Indywidualnym dostosowaniu programu do potrzeb i specyfiki firmy, by maksymalizować efektywność działań w obszarze zarządzania kluczowymi kontami i sukcesu klienta.

Jak zatrudniać właściwych handlowców? 

 

 

Zapoznaj się z naszymi skutecznymi metodami na rekrutację właściwych handlowców, które są kluczowe dla wzmacniania efektywności Twojego zespołu sprzedażowego:

 • Naukę strategii identyfikacji i wyboru najbardziej odpowiednich kandydatów do roli handlowca, opartych na zrozumieniu kluczowych cech i umiejętności potrzebnych w sprzedaży. 
 • Wykorzystanie narzędzia SalesFinx® w procesie sprzedaży umożliwia dogłębną analizę i optymalizację strategii sprzedażowych, dzięki czemu zespoły mogą efektywniej docierać do klientów i zwiększać swoje wyniki sprzedażowe.
 • Wdrożenie efektywnych metod szkolenia i integracji nowych handlowców, zapewniając szybkie osiągnięcie przez nich pełnej produktywności.
 • Personalizacja programu rekrutacyjnego do specyfiki branży i kultury organizacyjnej firmy, co zwiększa skuteczność w wyborze najlepszych talentów sprzedażowych. 

Dobrostan w sprzedaży (wellbeing)

Program Dobrostan w sprzedaży (wellbeing), oparty na postawie Sandlera dotyczącej tożsamości i roli oraz na Analizie Transakcyjnej, skupia się na:

 • Rozwoju zdrowej tożsamości sprzedawcy, gdzie osiągnięcia zawodowe są oddzielone od wartości osobistej, wspierając równowagę emocjonalną i psychologiczną
 • Zastosowaniu Analizy Transakcyjnej do zrozumienia dynamiki relacji z klientami oraz zarządzania stresem i presją związaną ze sprzedażą
 • Nauce, jak utrzymać pozytywną postawę i wysoki poziom motywacji w trudnych sytuacjach sprzedażowych, chroniąc dobrostan psychiczny
 • Wprowadzeniu strategii dbania o własne zdrowie emocjonalne i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu
 • Praktycznych narzędziach wspierających rozwój umiejętności radzenia sobie z presją i wyzwaniami zawodowymi, zwiększając satysfakcję z pracy

Dobrostan kadry managerskiej

W obliczu wyzwań ostatnich lat, w tym kryzysów i pandemii, nasze programy dedykowane dla kadry menedżerskiej kładą nacisk na wsparcie ich dobrostanu psychicznego i efektywności zawodowej:

 • Rozwoju umiejętności zarządzania stresem i dbania o własne zdrowie psychiczne, co jest kluczowe dla utrzymania efektywności w roli menedżera.
 • Nauce technik wspierania zespołów w trudnych czasach, jednocześnie dbając o równowagę emocjonalną i psychiczną kadry kierowniczej.
 • Wprowadzeniu do metod zarządzania zmianą i radzenia sobie z niepewnością, aby menedżerowie mogli lepiej wspierać swoje zespoły.
 • Skupieniu na budowaniu silnej odporności psychicznej i umiejętności adaptacyjnych, niezbędnych w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Personalizacji programu szkoleniowego, aby odpowiadał na specyficzne potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się menedżerowie w ich codziennej pracy.

Sprzedaż do strategicznych i kluczowych klientów

Nasze programy dedykowane dla firm w zakresie sprzedaży do strategicznych i kluczowych klientów, bazując na metodologii Sandlera, obejmują:

 • Naukę strategii dostosowywania podejścia sprzedażowego do potrzeb i oczekiwań kluczowych klientów, by zwiększyć skuteczność w nawiązywaniu długotrwałych relacji biznesowych
 • Skupienie na rozwijaniu umiejętności budowania zaufania i wartości z kluczowymi klientami, co jest istotne w kontekście sprzedaży strategicznej
 • Wdrożenie zaawansowanych technik negocjacyjnych i komunikacyjnych, które są niezbędne w interakcjach z ważnymi klientami
 • Praktyczne warsztaty i szkolenia, które pomagają w zrozumieniu specyfiki pracy z kluczowymi klientami i efektywnym zarządzaniu tą grupą

Indywidualne dostosowanie programu do specyfiki branży i strategii firmy, aby maksymalizować wyniki sprzedażowe.