Skip to main content
Grupa Sdp | Częstochowa, Poland
 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience.
You can learn more by clicking here.

Programy dedykowane dla handlowców

Sprawdź nasze warsztaty szkoleniowo-doradcze dla firm, w których handlowcy, sprzedawcy, całe działy mierzą się z przeróżnymi wyzwaniami wymagającymi nowych umiejętności  

Negocjacje handlowe

 • Nasze programy dedykowane dla firm koncentrują się na rozwijaniu zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych, aby zapewnić uczestnikom przewagę w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Skupiamy się na praktycznym zastosowaniu strategii negocjacyjnych, które są kluczowe w osiąganiu korzystnych wyników w transakcjach B2B i B2C.
 • Uczestnicy programu dowiedzą się, jak skutecznie wykorzystywać psychologię sprzedaży i negocjacji, aby lepiej zrozumieć i wpływać na decyzje swoich klientów.
 • Program obejmuje zarówno teoretyczne podstawy negocjacji, jak i intensywne warsztaty praktyczne, pozwalające na doskonalenie technik negocjacyjnych w realistycznych scenariuszach biznesowych.
 • Nasze szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy, co pozwala na maksymalizację efektywności i wpływu negocjacji na wyniki biznesowe.

Praca z trudnym klientem

W oparciu o metodologię Sandlera, program dedykowany dla firm Praca z trudnym klientem obejmuje następujące aspekty:

 • Program uczy, jak identyfikować i rozumieć różne typy trudnych klientów, wykorzystując narzędzia psychologii sprzedaży, by lepiej odpowiadać na ich potrzeby i obiekcje.
 • Skupiamy się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, które są kluczowe w skutecznym radzeniu sobie z wymagającymi lub konfliktowymi sytuacjami.
 • Uczestnicy uczą się stosować strategie zarządzania emocjami - zarówno własnymi, jak i klientów - w celu zbudowania pozytywnej i produktywnej relacji.
 • Program obejmuje praktyczne scenariusze i role-play, co pozwala na natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach biznesowych.
 • Dostosowujemy treści szkolenia do specyfiki branży i indywidualnych potrzeb firmy, maksymalizując tym samym skuteczność programu w codziennych interakcjach z klientami.

Finalizacja i zamykanie sprzedaży

Nasze programy dla firm są skoncentrowane na efektywnym zamykaniu transakcji, zapewniając uczestnikom umiejętności niezbędne do skutecznej finalizacji sprzedaży:

 • Uczymy, jak radzić sobie z wyzwaniami końcowej fazy sprzedaży, takimi jak obiekcje klientów i negocjacje cenowe, aby zwiększać wskaźniki konwersji.
 • Programy te obejmują zarówno techniki budowania i utrzymania zaangażowania klienta, jak i strategie efektywnego zamykania umów.
 • Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne symulacje i ćwiczenia, które przygotowują uczestników do rzeczywistych scenariuszy sprzedażowych.
 • Nasze szkolenia są dostosowywane do specyfiki danej firmy, co umożliwia bardziej celowane i efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w realnym środowisku biznesowym.

Digital Prospecting

Odkryj skuteczność naszych programów z zakresu Digital Prospecting, które są indywidualnie dostosowywane do unikalnych wyzwań handlowców w Twojej firmie:

 • Programy te koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych do skutecznego poszukiwania i kwalifikowania potencjalnych klientów (prospecting).
 • Uczestnicy uczą się strategii i technik identyfikowania oraz angażowania potencjalnych klientów poprzez cyfrowe kanały, takie jak media społecznościowe i e-mail.
 • Programy te obejmują rozwijanie umiejętności tworzenia i wykorzystywania treści cyfrowych, aby skutecznie komunikować wartość oferty i wyróżnić się na tle konkurencji.
 • Szczególny nacisk kładzie się na praktyczne aspekty digital prospecting, w tym na analizę danych i wykorzystanie inteligentnych narzędzi do maksymalizacji efektywności działań.
 • Programy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki firmy, co umożliwia skuteczniejsze dotarcie do odpowiednich klientów i zwiększenie efektywności sprzedaży.

Obrona marży w B2B i B2C/odporność na presję cenową

Program "Obrona marży w B2B i B2C/Odporność na presję cenową" obejmuje następujące elementy:

 • Koncentracja na rozwijaniu umiejętności obrony wartości produktów i usług w kontekście zarówno B2B, jak i B2C.
 • Uczestnicy uczą się technik negocjacyjnych i komunikacyjnych, by skutecznie odparować obiekcje cenowe i zachować rentowność.
 • Program kładzie nacisk na zrozumienie psychologii zakupowej i strategii cenowych zarówno w środowisku B2B, jak i B2C.
 • Praktyczne warsztaty i symulacje, które przygotowują do rzeczywistych scenariuszy negocjacyjnych i obrony marży.
 • Indywidualne dostosowanie treści szkolenia do specyfiki branży i potrzeb firmy, zwiększając efektywność w konfrontacji z presją cenową.

Telefoniczna obsługa klienta

Zoptymalizuj swoje działania sprzedażowe i obsługę klienta dzięki naszemu programowi poświęconemu telefonicznej obsłudze klienta:

 • Naukę efektywnych technik komunikacyjnych w sprzedaży telefonicznej, które pomagają w budowaniu relacji i zaufania z klientem.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i identyfikowania potrzeb klienta, co jest kluczowe w zamykaniu sprzedaży przez telefon.
 • Strategie radzenia sobie z obiekcjami i negocjacjami cenowymi w kontekście sprzedaży telefonicznej.
 • Praktyczne ćwiczenia i symulacje rozmów telefonicznych, aby doskonalić techniki i zwiększać efektywność sprzedaży.
 • Indywidualne dostosowanie programu do specyfiki branży i potrzeb danej firmy, maksymalizując sukcesy sprzedażowe.

Dobrostan w sprzedaży (wellbeing)

Program Dobrostan w Sprzedaży (Wellbeing), oparty na postawie Sandlera dotyczącej tożsamości i roli oraz na Analizie Transakcyjnej, skupia się na:

 • Rozwoju zdrowej tożsamości sprzedawcy, gdzie osiągnięcia zawodowe są oddzielone od wartości osobistej, wspierając równowagę emocjonalną i psychologiczną.
 • Zastosowaniu Analizy Transakcyjnej do zrozumienia dynamiki relacji z klientami oraz zarządzania stresami i presją związaną ze sprzedażą.
 • Nauce, jak utrzymać pozytywną postawę i wysoki poziom motywacji w trudnych sytuacjach sprzedażowych, chroniąc dobrostan psychiczny.
 • Wprowadzeniu strategii dbania o własne zdrowie emocjonalne i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.
 • Praktycznych narzędziach wspierających rozwój umiejętności radzenia sobie z presją i wyzwaniami zawodowymi, zwiększając satysfakcję z pracy.

Cold calling i umawianie spotkań

W naszych programach dedykowanych dla firm, skupiamy się na następujących aspektach cold calling i umawiania spotkań, bazując na metodologii Sandlera:

 • Uczymy, jak efektywnie przeprowadzać cold calling, łącząc techniki Sandlera z praktycznymi narzędziami, by zwiększyć skuteczność pierwszego kontaktu.
 • Programy te koncentrują się na strategiach budowania zaufania i zainteresowania od pierwszego połączenia, minimalizując opór potencjalnych klientów.
 • Szczególny nacisk kładziemy na personalizację rozmów telefonicznych i dostosowanie komunikacji do potrzeb i profilu klienta.
 • Uczestnicy uczą się, jak umiejętnie identyfikować i kwalifikować potencjalnych klientów podczas rozmowy, co jest kluczowe w efektywnym umawianiu spotkań.
 • Programy zawierają również elementy dotyczące zarządzania własnymi emocjami i budowania odporności na odrzucenie, co jest istotne w kontekście cold callingu.

Ocena potencjału klienta

Poznaj nasze strategie oceny potencjału klienta, które pomogą Twojemu zespołowi sprzedażowemu lepiej identyfikować i wykorzystywać możliwości biznesowe.

 • Naukę technik identyfikowania i oceniania potencjalnych klientów, co pozwala na efektywniejsze kierowanie zasobów sprzedażowych.
 • Skupienie na analizie potrzeb i możliwości klientów, co umożliwia bardziej celowaną i skuteczną komunikację oraz ofertę.
 • Wprowadzenie do metod oceny wartości życiowej klienta (Customer Lifetime Value) i potencjału wzrostu.
 • Praktyczne ćwiczenia i symulacje, które pomagają zespołom sprzedażowym lepiej zrozumieć i przewidywać zachowania klientów.
 • Personalizację programu dla specyficznych potrzeb firmy, co zwiększa skuteczność strategii sprzedażowych i marketingowych.

Jak zwiększyć efektywność w sprzedaży nieruchomości?

Odkryj, jak zwiększyć efektywność w sprzedaży nieruchomości, wykorzystując sprawdzone strategie i metody, które przekształcą Twoje podejście do branży.

 • Skupienie na rozwijaniu umiejętności budowania relacji z klientami, co jest kluczowe w branży nieruchomości.
 • Naukę technik efektywnego komunikowania wartości nieruchomości, aby przyciągnąć i utrzymać zainteresowanie potencjalnych klientów.
 • Zastosowanie strategii Sandlera do zarządzania procesem sprzedaży, od identyfikacji potencjalnych klientów po finalizację transakcji.
 • Praktyczne warsztaty i ćwiczenia skoncentrowane na scenariuszach specyficznych dla sprzedaży nieruchomości.
 • Indywidualne dostosowanie programu do wyzwań i celów specyficznych dla danej firmy nieruchomościowej, zwiększając jej efektywność sprzedażową.

Radzenie sobie z obiekcjami

 

 

Opanuj sztukę radzenia sobie z obiekcjami klientów, kluczową umiejętność w sprzedaży, dzięki naszym specjalistycznym programom szkoleniowym:

 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i skutecznego reagowania na obiekcje, co jest kluczowe dla utrzymania pozytywnego przebiegu rozmów sprzedażowych.
 • Naukę technik i strategii, które pozwalają na przekształcenie obiekcji w możliwości, zwiększając szanse na sukces w sprzedaży.
 • Skupienie na zrozumieniu przyczyn i motywacji stojących za obiekcjami klientów, co pozwala na bardziej celowane podejście.
 • Praktyczne warsztaty i ćwiczenia, które pomagają w rozwijaniu umiejętności i pewności siebie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Indywidualne dostosowanie programu do specyfiki branży i wyzwań stojących przed firmą, co zwiększa efektywność w obszarze sprzedaży.

Sprzedaż do strategicznych i kluczowych klientów

Nasze programy dedykowane dla firm w zakresie sprzedaży do strategicznych i kluczowych klientów, bazując na metodologii Sandlera, obejmują:

 • Naukę strategii dostosowywania podejścia sprzedażowego do potrzeb i oczekiwań kluczowych klientów, by zwiększyć skuteczność w nawiązywaniu długotrwałych relacji biznesowych.
 • Skupienie na rozwijaniu umiejętności budowania zaufania i wartości z kluczowymi klientami, co jest istotne w kontekście sprzedaży strategicznej.
 • Wdrożenie zaawansowanych technik negocjacyjnych i komunikacyjnych, które są niezbędne w interakcjach z ważnymi klientami.
 • Praktyczne warsztaty i szkolenia, które pomagają w zrozumieniu specyfiki pracy z kluczowymi klientami i efektywnym zarządzaniu tą grupą.
 • Indywidualne dostosowanie programu do specyfiki branży i strategii firmy, aby maksymalizować wyniki sprzedażowe.