Skip to main content
Grupa Sdp | Częstochowa, Poland
 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience.
You can learn more by clicking here.

Optymalna komunikacja i efektywne zarządzanie Zespołem dzięki Extended DISC®

Jak narzędzie Extended DISC wspiera Twój biznes?

  • Jak mocno przeszkadza Ci niezrozumienie w zespole w którym na co dzień pracujesz?
  • Jak wysoko cenisz asertywną relację z przełożonym?
  • Czy w relacjach z bliskimi zdarza się Ci stracić cierpliwość? Warto zrozumieć swoje zachowania i dlaczego inni reagują w inny dla nich sposób.

Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś TAK to prawdopodobnie zainteresuje Cię temat różnych stylów komunikacji i opisu zachowań, który porządkuje narzędzie Extended DISC®

Extended DISC® - klucz do efektywnego zarządzania Zespołem oraz komunikacji

W jaki sposób narzędzie Extended DISC®może wspierać Twój biznes? 

Oto kilka kluczowych aspektów:

1.      Wsparcie w rekrutacji: pomaga w procesie rekrutacji wspomóc poznanie potencjalnych nowych członków zespołu, dzięki czemu obiektywizuje proces rekrutacyjny oraz znacznie obniża koszty (trafniejsze dopasowanie kandydata do oczekiwań Szefa Zespołu czy Firmy).
Tworzysz nowy zespół? Pomożemy Ci dobrać do odpowiednich zadań osoby, które będą się nimi pasjonować, ponieważ to wynika z ich predyspozycji, czyli wrodzonych skłonności, zdolności.

Dlaczego to jest ważne dla Szefa: ponieważ Twój zespół będzie różnorodny i będą mieć świeże podejście do zastosowanych rozwiązań biznesowych. 

2.     Integracji w Zespole: dobitnie wspiera Zespół diagnozując naturalne predyspozycje i talenty – poprzez wzajemne poznanie się .Bez wątpienia ma to walor odkrywczy ponieważ uczy wzajemnego zrozumienia, także wśród osób, które współpracowały ze sobą wcześniej.

3.     Kierowanie Zespołem: umożliwia układanie wizji kierunku rozwoju strategii Firmy przy współudziale odniesienia się do różnych stylów zachowań, co sprzyja osiągnięciu celów biznesowych.

4.     Wsparcie dla HR przy ocenach okresowych: adekwatna pomoc w rozmowach ocen okresowych poprzez badanie stylów zachowań przy zastosowaniu dopasowanej do każdego respondenta analizy Extended DISC®"

5.     Podczas wdrażania reboardingu (powrót po przerwie w pracy np. po urlopie macierzyńskim, wychowawczym, dłuższej absencji chorobowej, planowym urlopie bezpłatnym).

Zdecydowanie zastosowanie Extended DISC® ułatwia ponowny trafny start u Pracodawcy/ Partnera w pracy/ współpracy.

6. Rozwiązanie konfliktów: pozwala w ustaleniu priorytetów, nawet w sytuacjach konfliktowych w zespole. Pomocne dla Szefów Zespołu, działu HR, Szefów Firm.

7. Wsparcie dla Zespołów Sprzedażowych: pomaga w zrozumieniu rozmówcy w relacji B2B/B2C, spina skuteczną sprzedaż poprzez identyfikację stylów zachowania, umiejętne podejście i sprawne zareagowanie np. na sytuacje stresowe poprzez trafną analiza osób o stylu D,I,S,C.

 

Możliwości Skorzystania z Extended DISC

Jako HR Manager, Szef Działu Sprzedaży lub właściciel firmy, możesz dostrzec wiele możliwości wykorzystania narzędzia Extended DISC.

 Zapraszamy do kontaktu z GRUPĄ SDP SANDLER https://www.sdp.sandler.com/, aby omówić, jak możemy pomóc w optymalizacji komunikacji i zarządzaniu zespołem.

Podsumowanie:

Extended DISC® jest pakietem narzędzi diagnostycznych mających na celu rozpoznanie nasilenia różnych stylów zachowań, zarówno tych, które adaptujemy jak i tych naturalnych.

W prosty sposób (wypełnienie kwestionariusza zajmuje od 3-10 minut) pomaga sprecyzować predyspozycje i talenty respondenta, dopełnić wiedzę o nas samych i pracownikach w jaki sposób komunikuje się na co dzień, jak podejmujemy decyzje, reagujemy na bodźce z otoczenia.

Extended DISC® to marka międzynarodowa, a kwestionariusz jest dostępny w 80 językach i spełnia najwyższe standardy RODO.

Kolejnymi zaletami są m.in.: kulturowa adaptacja dla zrozumienia stylów zachowania i komunikacji polskiej populacji.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć transformację swojego zespołu dzięki Extended DISC®

Optymalna komunikacja i efektywne zarządzanie czekają na Ciebie!